TTY BIOPHARM

8951

Tập đoàn Dược phẩm TTY BIOPHARM được thành lập vào năm 1960.

6

Trong hơn năm mươi năm, TTY BIOPHARM đã chuyển đổi từ một định hướng là nhà máy sản xuất và bán dược phẩm thuốc generic truyền thống sang phát triển và tiếp thị các loại thuốc generic có thương hiệu. Với những nỗ lực cải tạo không  ngừng, TTY BIOPHARM  sử dụng các kinh nghiệm, công nghệ và mạng lưới quan hệ tích lũy qua nhiều thập kỷ để tìm cách cải thiện.

TTY BIOPHARM  xác định lại mình là một công ty công nghệ sinh học tập trung vào phát triển công thức đặc biệt và các loại thuốc mới. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để  cuối cùng đạt được mục đích “nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân loại thông qua khoa học và công nghệ”.

Tầm nhìn:  

Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người thông qua đổi mới khoa học

Sứ mệnh:

Nâng tầm phát triển cấp quốc tế trong lĩnh vực chống ung thư, và tiếp tục tham gia vào việc phát triển và tiếp thị các loại thuốc chống nhiễm khuẩn nặng.Trở thành một trong những công ty công nghệ sinh học dược phẩm sáng tạo nhất, và là các đối tác hợp tác tốt nhất cho các công ty công nghệ sinh học quốc tế về phát triển và tiếp thị thuốc trên toàn cầu.